คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

PRODUCTS-CENTER

Product Category

บอลสกรู SFSR1610T4DFC7-2000L BallScrew with NUT

SFU1610

             บอลสกรู SFU1610 เป็นส่วนประกอบการเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดหนึ่งที่ใช้ในระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยเพลา สกรู และน็อต และใช้ตลับลูกปืนเพื่อแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยทั่วไปจะใช้บอลสกรู SFU1610 ในงานที่ต้องการความแม่นยำและความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูง เช่น ในเครื่องมือกล หุ่นยนต์ และเครื่องมือที่มีความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูของบอลสกรู SFU1610 คือ 16 มม. และระยะพิทคือ 10 มม. สามารถโหลดน็อตไว้ล่วงหน้าเพื่อลดการเล่นและเพิ่มความแม่นยำ ทำให้บอลสกรู SFU1610 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีโหลดสูงและความเร็วสูง.