คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

Pulley

            pulley พูลเลย์ มู่เล่ย์ หรือเรียกว่า มู่เล่ย์ เป็นเครื่องจักรง่ายๆ ประกอบด้วยล้อที่มีร่องสำหรับคล้องสายพานหรือเชือก ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของแรง ลดแรงเสียดทาน และถ่ายทอดกำลัง มู่เล่ย์ใช้ในส่วนต่างๆ การใช้งานต่างๆ เช่น ระบบสายพานลำเลียง เครน เครื่องกว้าน และระบบส่งกำลังสามารถทำจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก และยาง และมีร่องเดียวหรือหลายร่องก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน”