คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

สายไฟ Servo Motor Driver P100P ยาว 10ม.

150x50px visa accept

Description

P100P-10-X-4PA-Power-Cable

 

P100P-10-G-X-4PA Power Cable สำหรับ Servo Motor Driver รุ่น P100

 

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 15 × 15 × 15 cm