คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

สาย Encoder E100P-3-G-X-9PA สำหรับ P100 Servo Driver ยาว 3ม.

สาย Encoder E100P-3-G-X-9PA สำหรับ P100 Servo Driver ยาว 3ม.

฿350

150x50px visa accept

Description

E100P-3-X-9PA-Encoder-Servo-Motor-Cable

สาย Encoder E100P-3-G-X-9PA สำหรับ P100 Servo Driver ยาว 3ม.

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 15 × 15 × 15 cm