คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

สาย Encoder E100P-10-G-X-9PA สำหรับ Servo Driver P100 ยาว 10ม.

สาย Encoder E100P-10-G-X-9PA สำหรับ Servo Driver P100 ยาว 10ม.

150x50px visa accept

Description

E100P-10-G-X-9PA-Endcoder-Cable

 

สาย Encoder E100P-10-G-X-9PA สำหรับ Servo Driver P100 ยาว 10ม.

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 15 × 15 × 15 cm