คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

3040Z-VFD1.5KW-USB port Engraving Machine

เครื่องมินิ CNC 3040Z-VFD1.5KW-USB port Engraving Machine. 3แกน และ 4แกน

150x50px visa accept

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

 

3040Z-VFD1.5KW-USB port Engraving Machine

3040 Engraving Machine USB Ball Screw Milling Machine for Wood Aluminum Copper Metal working

Introduction.
เราเตอร์ CNC เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม การวิจัยเทคโนโลยี การออกแบบโฆษณา การสร้างงานศิลปะ การสอน โครงการนักศึกษา และวัตถุประสงค์งานอดิเรก
เราเตอร์ซีเอ็นซีได้รับการออกแบบสำหรับงานแกะสลักในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น การสร้างต้นแบบในอุตสาหกรรมหรืองานอดิเรก การสร้างแบบจำลองอาคาร PCB ป้ายโฆษณา งานศิลปะ งานฝีมือ โมเดลเครื่องบิน ชิ้นส่วนโมเดล RC เป็นต้น ดังนั้น คุณสามารถทำงานแกะสลักที่สำนักงานหรือ บ้าน.

Model and Technical Parameters
MODEL: 3040Z-VFD1.5KW

PACKING LIST:

Packing Detail:

1 Set  x  3040Z-VFD1.5KW-USB port Engraving Machine
Weight:  55Kg

Additional information

รุ่น Model

3-AXIS, 4-AXIS