วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อ 
1.   
สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซด์: www.klongthomshoppingmall.com
  – สะดวกต่อการเช็ค สถานะสินค้า
  – ลูกค้าสมารถเข้ามาเช็ค สถานะของสินค้าที่สั่งซื้อได้ตลอดเวลา
  – สะดวกต่อการ ย้อนกลับมาสั่งซื้อภายหลัง โดยไม่ต้องกรอกที่อยู่ใหม่
  – มีหลักฐาน สถานะการสั่งซื้อ เก็บไว้ดูภายหลัง ในบัญชีของท่านเอง
  – สามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร ใหม่ๆ 
  – สามารถชำระค่าสินค้าผ่านทางบัตรเครดิต ได้ทันที
  – มี Email ตอบกับยืนยันการสั่งซื้อ. และแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า
  
2. 
ติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง LINE ID:  @kts-mall
 
QR CODE
    
 
3.  
สั่งซื้อผ่านทางช่องทาง link  Faxebook
4. 
E-Mail: klongthomshopping@gmail.com
E-Mail: contact@klongthomshoppingmall.com
 
5. 
สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 
02-9462590, 081-8231408, 088-6447779 
andy-kelly-300x200