คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next
Solar system1
Solar Hybrid Inverter (4)

Hybrid Solar Inverter

1.5KW - 5.0 KW

Hybrid Solar Inverter

Click Hear

Home OFF Grid Solar

ชุด SET Solar Cells Hybrid Inverter

Home Off Grid Solar Set

Click Here

Power Wall Battery

ชุดแพคแบตเตอรี่ แบบแขวน 4KWH 5KWH 6KWH

Power Wall Battery

Click Here

Kids education

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Gym

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Pool

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

About the project

SET1. The system of 6 pcs solar panel can produce 11.4kwh solar electricity per day,So I made the configuration without LiFePO4 battery ,which is suitable for whom don’t needs solar electricity at night instead of local grid.
ระบบแผงโซลาร์เซลล์ 6 ชิ้น สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 11.4kwhต่อวัน. ดังนั้นฉันจึงกำหนดค่าโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ LiFePO4 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางคืนแทนที่ โดยจะเป็นการใช้ไฟจากการไฟฟ้ากริดในท้องถิ่น

SET2. The system of 10 pcs solar panel can produce 19kwh solar electricity per day ,So I made the configuration with 1pc 5KWH LiFePO4 battery,which is suitable for whom do needs solar electricity at night but not much.
ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10 ชิ้น สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 19kwhต่อวัน. ดังนั้นฉันจึงทำการกำหนดค่าด้วย แบตเตอรี่ LiFePO4 1ชิ้น 5KWH. ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางคืน แต่ไม่มาก

SET3. The system of 12 pcs solar panel can produce 22.8kwh solar electricity per day ,So I made the configuration with
2 pcs 5KWH LiFePO4 battery,which is suitable for whom don needs solar electricity at night but a little more.
ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 12 ชิ้น สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 22.8kwhต่อวัน. ดังนั้นฉันจึงทำการกำหนดค่าด้วย แบตเตอรี่ LiFePO4 2ชิ้น 5KWH. ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางคืน, แต่มากกว่าเล็กน้อย

Amenties

Live 360° tour

Play Video
Presentation center

Nunc et libero eget leo auctor dapibus. Phasellus sagittis vehicula maximus. Vestibulum eget nisi sed risus condimentum mollis. Vestibulum est risus, rhoncus eu diam eget, egestas auctor tortor.

1600 Pacific Ave Venice, CA 90291

Please call 1-700-507-573 or email realastate@example.com to book a private appointment.

Your future is looking bright!