คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

ดอกตัด 2 ฟัน ขนาด 8x32x8x60x2T Uncoated Straight Flute Bits

ดอกตัด 2 ฟัน ขนาด 8x32x8x60x2T_Uncoated_Straight Flute Bits

฿400

150x50px visa accept

Description

8x32x8x60x2T_Uncoated_Straight-Flute-Bits

8x32x8x60x2T_Uncoated_Straight Flute Bits

Specification
Code:  LX533
Model: HN1A-SF2-08032
Coat: Uncoated
Material: Carbide AK44
Description: 8x32x8x60x2T
Flute bit: 2F
Cut Length:  32mm.
Cut Diameter:  8mm
Shuck Diameter: 8mm.
Length:  60mm.

Features
The tungsten steel cutter body is specifically for CNC engraving
machine processing MDF material, combined with hard cutter body and
advanced blade.Durable and strong.
คุณสมบัติ
ตัวตัดเหล็กทังสเตนมีไว้สำหรับการแกะสลัก CNC โดยเฉพาะ
เครื่องจักรในการประมวลผลวัสดุ MDF รวมกับตัวเครื่องตัดแบบแข็งและใบมีดขั้นสูง ทนทานและแข็งแรง

Applicable: 2D engraving, cutting, MDF, hardwwod.
ใช้งานได้: แกะสลัก 2D, ตัด, MDF, ไม้เนื้อแข็ง

Packing
1pcs x HN1A-SF2-08032
weight: 0.2kg
size: 10cm x 10cm x 10cm