คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

2 Straight Flutes 3.175*22mm.EndMill

ดอกกัด ชนิด 2ฟันนตรง  2ST3.175x22x3.175x45mm.

฿120

150x50px visa accept

Description

3.175x22x3.175x45x2T_Uncoated_Straight-Flute-Bits

 

ดอกกัด ชนิด 2ฟันนตรง  2ST3.175x22x3.175x45mm.

3.175x22x3.175x45x2T_Uncoated_Straight Flute Bits

Specification
Model: HN1A-SF2-03122
Coat: Uncoated
Material: Carbide AK44
Description: 3.175x22x3.175x45x2T
Flute bit: 2F
Cutting length: 22mm
Cut diameter: 3.175mm.
shuck diameter: 3.175mm
Total length: 45mm

Features
The tungsten steel cutter body is specifically for CNC engraving
machine processing MDF material, combined with hard cutter body and
advanced blade.Durable and strong.
คุณสมบัติ
ตัวตัดเหล็กทังสเตนมีไว้สำหรับการแกะสลัก CNC โดยเฉพาะ
เครื่องจักรในการประมวลผลวัสดุ MDF รวมกับตัวเครื่องตัดแบบแข็งและใบมีดขั้นสูง ทนทานและแข็งแรง

Applicable: 2D engraving, cutting, MDF, hardwwod.
ใช้งานได้: แกะสลัก 2D, ตัด, MDF, ไม้เนื้อแข็ง

Packing
1pcs x HN1A-SF2-03122
weight: 0.01kg
size: 10cm x 10cm x 10cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2 Straight Flutes 3.175*22mm.EndMill”