คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

สายไฟ Power P100P-3-G-X-4PA สำหรับ P100 Servo Driver ยาว 3ม.

สายไฟ Power P100P-3-G-X-4PA สำหรับ P100 Servo Driver ยาว 3ม.

฿350

150x50px visa accept

Description

P100P-3-X-4PA-Power-Cable

สายไฟ Power P100P-3-G-X-4PA สำหรับ P100 Servo Driver ยาว 3ม.

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 15 × 15 × 15 cm