เวอร์เนีย ดิจิตอล แคริเปอร์ ขนาด 600 มม.(24 นิ้ว) ปากจับยาว 10 ซม.

Showing the single result